วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ส่งแบบฝึกหัดท้ายบทที่1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อ 1-16

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 ข้อ 1-16
ข้อ 1. ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปประกอบด้วยอะไรบ้า จงอธิบาย
ตอบ   - ความเป็นอัตโนมัติ (Self Acting)การประมาลผลของคอมพิวเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัติภายใต้คำสั่งที่ได้กำหนดไว้
         - ความเร็ว(Speed)หากนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้งานในการประมวลผลจะมำงานได้รวดเร็วกว่า
         - ความถูกต้องแม่นยำ(Accuracy)คอมพิวเตอร์จะไห้ผลลัพล์ที่แม่นยำตามคำสั่งที่ป้อน
         - ความน่าเชื่อถือ(Reliability)จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จะมีความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปไช้ประโยชน์อื่นๆได้จริง
         - การจัดเก็บข้อมูล(Storage Capability)จะมีไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมากเพื่อเก็บข้อมูล
         - ทำงานซ้ำๆได้(Repeatability)ลดปัญหาจากการเหนื่อยหล้าจากการทามงาน
         - การติดต่อสื่อสาร(Communication)สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้

ข้อ2. เครื่อง SUAN-PAN เกี่ยวข้องกับประวัติของคอมพิวเตอร์ อย่างไร จงอธิบาย
ตอบ SUAN-PAN เป็นอุปกรณ์ประเภทลูกคิดที่เอามาใช้สำหรับคำนวณของชาวจีนในสมัยก่อน
         เพื่อช่วยในการคิดหาผลลัพธ์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้
กันในยุคปัจจุบัน
 
                                                     ลูกคิดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยชาวจีน เรียกว่า suan – pan

ข้อ.3. แท่งคำนวณของเนเปียร์(Napier’s bone) สร้างขึ้นมาโดยใคร และมีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง
ตอบ  สร้างขึ้นโดยนักคณิตศาสตร์ชาวสก๊อตชื่อว่า จอห์น เนเปียร์ มีลักษณะเป็นแท่งไม้ตีเส้นตาราง
เพื่อเอาไว้คำนวณหาผลลัพธ์

                                  John Napier กับเครื่องมือช่วยนับของเขาที่เรียกว่า Napier’s bone

ข้อ 4. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "บิดาของคอมพิวเตอร์" คือใคร และเหตุใดจึงได้รับการยกย่องเช่นนั้น
ตอบ  "ชาร์ลส แบบเบจ" เนื่องจากเขาเป็นผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องจักรกลให้สามารถ
         ทำงานตามคำสั่งได้โดยไม่ต้องมานั่งคำนวณหาผลลัพธ์ใหม่อีกครั้งเครื่อง Difference Engine ปี ค.ศ. 1822 ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbge) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) เป็นบุคคลที่ได้พยายามเสนอแนวคิดให้เครื่องจักรกลสามารถทำงานได้ตามคำสั่งและเกิดผลลัพธ์ข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคำนวณในงานที่ซับซ้อนมาก ๆ ซึ่งเมื่อคำนวณผลลัพธ์ผิดพลาดก็อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความน่าเบื่อหน่ายในการทำงานด้วย เพราะต้องกลับมานั่งคำนวณหาค่าผลลัพธ์นั้นใหม่อีกรอบ เขาจึงได้เสนอแนวคิดการสร้างเครื่องคำนวณต้นแบบที่เรียกว่า Difference Engine เพื่อขอรับเงินสนับสนุนไปยังสมาคมดาราศาสตร์ เมื่อเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน ซึ่งทางสมาคมฯ ก็เห็นด้วยกับแนวคิดที่เขาเสนอมา จึงอนุมัติโครงการดังกล่าวและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1823 การพัฒนาเครื่อง Difference Engine ใช่ว่าจะสร้างเสร็จโดยสมบูรณ์ เนื่องจากยังมีข้อผิดพลาดของการทำงานภายในตัวเครื่องอยู่อีกมาก ประกอบกับเทคโนโลยีของอุปกรณ์การผลิตในสมัยนั้นยังไม่ดีพอที่จะผลิตตามแบบที่แบบเบจเสนอไว้ได้ แนวคิดดังกล่าวจึงถูกพักและถูกยกเลิกไปในที่สุด เนื่องจากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เครื่อง Difference Engine ที่ผลิตออกมานั้นจึงทำงานได้เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Charles Babbage กับเครื่อง Difference Engine ที่สร้างไม่เสร็จและถูกพัฒนาต่อในภายหลัง

ข้อ5. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกคือเครื่องใด และจงอธิบายว่าสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลใด
ตอบ  ENIAC ถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อการช่วยคำนวณ
         วิถีกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพสหรัฐอเมริกาในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Mauchly และ Eckert กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกชื่อ ENIAC

ข้อ 6.  John Von Neumann มีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
ตอบ เขาเป็นผู้เสนอแนวคิดและเผยแพร่ให้มีการพัฒนาเครื่องที่สามารถเก็บข้อมูลเละชุดคำสั่งไว้ภายใน
         ได้เอง โดยไม่ต้องมาคอยป้อนข้อมูลเข้าไปใหม่ทุกครั้งซึ่งมันจะทำให้เสียเวลาในการทำงานอย่างมากเครื่อง EDVAC (Electronics Discrete Variable Autometic Conputer) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ ดร.นิวแมนน์เสนอแนวคิดเพื่อเข้าร่วมทีมสร้างกับมอชลีและเอ็คเคิร์ทนั้น เรียกว่าเครื่อง EDVAC (Electronics Discrete Variable Automatic Computer) ซึ่งได้ถูกพัฒนามาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ตอนที่มอชลีและเอคเคิร์ทพัฒนาเครื่อง ENIAC เพื่อเอาไว้ใช้ในการทำสงครามของสหรัฐ จนกระทั่งมาสำเร็จลงอย่างสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1952 โดยมีรูปแบบตรงตามการออกแบบของ ดร.นิวแมนน์ทุกประการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเก็บชุดคำสั่งไว้ภายในเครื่องได้และเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแนวสถาปัตยกรรมของนิวแมนน์” (John Von Neumann architecture) อย่างแท้จริง

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Dr .John Von Neumann และแบบร่างแนวความคิดการสร้างเครื่อง EDVAC

ข้อ7. เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ คือเครื่องใด และนำมาใช้กับงานด้านใด
ตอบ UNIVAC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเอามาใช้ในเชิงธุรกิจเครื่องแรก ใช้ในการทำนายผลการ
         เลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกาเครื่อง UNIVAC (UNIversal Automatic Computer)ในปี ค.ศ.1951 บริษัท Remington Rand (บริษัทของมอชลี่และเอ็คเคิร์ทเดิม) ได้พัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า UNIVAC (UNIversal Automatic Computer) เพื่อใช้งานในเชิงธุรกิจเป็นครั้งแรก โดยนำมาใช้สำหรับทำนายผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 34 ของสหรัฐอเมริกา เครื่องนี้ใช้หลอดสุญญากาศ 5,000 หลอด แต่มีความเร็วในการทำงานสูงกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผลิตกันมาก่อนหน้านี้มาก สามารถเก็บตัวเลขหรือตัวอักษรไว้ในหน่วยความจำได้ถึง 12,000 ตัว นับได้ว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ใช้ในเชิงธุรกิจ” Mauchly และ Eckert กับ


คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 


เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในเชิงธุรกิจเครื่องแรกที่ชื่อว่า UNIVAC

ข้อ8.ทรานซิสเตอร์กับแผงวงจรรวม เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จงอธิบาย
ตอบ  ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนการทำงานของหลอดสูญญากาศ โดยขนาดเล็กกว่าหลอดสูญญากาศ และยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น แต่เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนและต้องการประมวณผลที่เร็วขึ้น จึงทำให้ทรานซิสเตอร์ถูกพัฒนามาเป็น แผงวงจรรวม โดยมีความ  สามารถที่ดีกว่าเดิม ซึ่งเป็นการนำเอาทรานซิสเตอร์จำนวนนับพันตัวมารวมกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียว และมีขนาดเล็กลงจึงทำให้ลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้มากและเครื่องที่ผลิตได้มีขนาดเล็กลงมากเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์ (Transistor) เนื่องจากหลอดสูญญากาศมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นและมีขนาดใหญ่เกินไป จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่เรียกว่า ทรานซิสเตอร์ (Transistor)” ขึ้นเพื่อใช้งานแทน โดยนักวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการเบล (Bell laboratory) แห่งสหรัฐอเมริกา 3 คน ประกอบด้วย วิลเลียม ช็อคเลย์ (William Shockley) จอห์น บาร์ดีน (John Bardeen) และวอลเตอร์ แบรทเทน (Walter Brattain) ซึ่งอุปกรณ์นี้มีขนาดเล็กกว่าหลอดสุญญากาศมาก นอกจากนั้นยังใช้กระแสไฟฟ้าที่น้อยกว่า จึงทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นในยุคนี้มีขนาดที่เล็กและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นกว่าเดิม แต่ในช่วงแรก ๆ การใช้งานยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก จนกระทั่ง 10 ปีให้หลังจึงได้มีการพัฒนาและเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยมีการประดิษฐ์อุปกรณ์ประเภทอื่น ๆ ตามมาอีก เช่น จานแม่เหล็ก (magnetic disk) สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูล คีย์บอร์ดสำหรับการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องโดยตรงแทนบัตรเจาะรู เครื่องคอมพิวเตอร์ที่พบเห็นในยุคนี้ ได้แก่ IBM 1401, CDC 6600, NCR 315 เป็นต้น

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ทีมงานพัฒนาทรานซิสเตอร์ (transistor) แห่งห้องปฏิบัติการเบล

ข้อ9.E-Government คืออะไร จงอธิิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ  Electronic government หรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่นำเอาระบบเทคโนโลยีสารสน  เทศอันทันสมัยมาให้บริการประชาชน ประชาชนชนทั่วไปสามารถใช้บริการต่างๆของภาครัฐบาลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การยื่นเสียภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่เชื่อมโยงเข้าถึงกันหมดทั่วประเทศ ฯลฯ
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่                      แผงวงจรรวมหรือ IC (Integrated curcuit)ข้อ10.สายการบินต้นทุนต่ำ (low cost airline) และมีการลดต้นทุนโดนนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยได้อย่างไร
ตอบ เป็นสายการบินรูปแบบหนึ่งที่เน้นการลดต้นทุนในการจัดการและบริหารงานให้น้อยที่สุดเพื่อให้  สามารถแข่งขันกันในเรื่องราคาตั๋วโดยสารให้มีราคาที่ถูกลง จึงทำให้มีคนนิยมใช้บริการจำนวนมาโดยนำเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยในเรื่องของการรับจองการเดินทาง  โดยผ่านช่องทางหลายๆ ช่องทาง เช่น ช่องทางที่1โทรศัพท์ ช่องทางที่2อินเทอร์เน็ต ช่องทางที่3 ตู้ เอทีเอ็มโดยไม่จำเป็นต้องออกตั๋วเป็นใบๆให้กับลูกค้า เพียงแค่แสดงบัตรใดๆที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ก็สามารถเดินทางได้ทันที


ข้อ11.ลักษณะเด่นของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI คืออะไร แตกต่างอย่างไรกับสื่อการสอนในอคีต
ตอบ Computer Assiste Instruction เป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่นำเอาความสามารถของคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีอื่นๆมาสร้างให้อยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียที่ประกอบด้วย รูปภาพ บทบรรยาย เสียงพูดและเทคนิคการนำเสนอต่างๆ ให้มีความน่าสนใจและก่อให้เกิดการอยากเรียนมากขึ้นถ้าหากเรียนแล้วไม่เข้าใจก็สามารถเรียนหรือฝึกฝนทบทวนซ้ำเองได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสื่อแบบเดิม ไม่สามารถทำได้


ข้อ12.รูปแบบของ E-banking สามารถ ทำได้ผ่านช่องทางอะไรบ้าง จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาประกอบ
ตอบ ธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นในปัจจุบัน สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินได้หลายช่อง ทางมาก เช่น
           - ผ่านเครือข่ายอินเตอร์  การเข้าไปใช้ระบบ จะมีรายชื่อผู้ใช้( User name ) และรหัสผ่าน ( Pass Word ) ที่ให้เข้าไปทำธรุกรรมได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว บริการดังกล่าวครอบคลุมการทำธรุกรรมคล้ายกับระบบอื่น เช่น การโอนเงิน การสอบถามยอดเงินคงเหลือ ฯลฯ
           - ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ผู้ใช้เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์อัตโนมัติที่ธนาคารระบุไว้ในการติดต่อทำธุระกรรม ก็สามารถเลือกทำรายการทางการเงินต่างๆ ได้เช่น การโอนเงิน การเติมเงินมือถือฯลฯ
           - ผู้ตู้ATMผู้ใช้บริการสามารถเลือกทำรายการธุรกรรมต่างๆ ผ่านตู้ATMที่มีให้บริการของธนาคาร
             พาณิชย์ต่างๆ ได้ทั่วประเ้ทศ ไม่ว่าจะเป็นการถอนเงินสด ฝากเงิน โอนเงิน และการชำระ
                        ค่าบริการต่างๆ ได้ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ช.ม.ข้อ13.เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld Computer) นำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด และมีความแตกต่าง
กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) อย่างไรบ้าง จงอธิบายประกอบ

ตอบคอมพิวเตอร์แบบมือถือ เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้งานกิจกรรมส่วนบุคคล เช่น บันทึกการนัดหมาย หรือการใช้ติดต่อทางธุรกิจ เช่น รับ-ส่งอีเมล์ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหุ้น เป็นต้น แตกต่างจากไมโครคอมพิวเตอร์ืทั่วไป คือ มีขนาดที่เล็กลงและพกพาติดตัวได้สะดวกกว่า โปรแกรมที่ใช้ในไมโครคอมพิวเตอร์อาจนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์มือถือได้เช่นกัน แต่อาจตัดทอนคุรสมบัติบางอย่างลงไปบ้างเล็กน้อย
ข้อ14.แท็บเล็ตพีซี (Tablet PC) มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง จงอธิบายมาพอเข้าใจ
ตอบ  ป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปได้โดยการเขียนบนจอภาพเสมือนกับการเขียนลงบนกระดาษ หน้าจอสามารถพลิกไปมาได้ 2 ลักษณะคือเหมือนกับการใช้งานคอมพิว เตอร์โน๊ตบุ๊คทั่วไปหรือพับแบบกระดาษรองเขียนหนังสือ ซึ่ง เครื่องนี้มีราคาแพงกว่าคอมพิวเตอร์ รุ่นอื่นๆมากข้อ15. พีดีเอ (PDA – Personal Digital Assistants) ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีกี่กลุ่มประกอบด้วยอะไรบ้างจงอธิบายประกอบ
ตอบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
               - Palm
                  เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่เกิดขึ้นมาก่อน มีระบบปฎิการที่เป็นของตัวเองที่เรียกว่า  palm os เหมาะสำหรับใช้งานเป็นเครื่องบันทึกช่วยจำ
               - Pocket Pc
                  คล้ายกับเครื่อง palm แต่จะมีระบบปฎิบัติการที่ไม่เหมือนกัน คือ จะใช้ระบบปฎิบัติการที่เป็น ของบริษัทไมโครซอฟท์ สำหรับการใช้วินโดว์บนเครื่อง พีซี จะสามารถใช้งานได้ง่ายข้อ 16. ภาษาธรรมชาติ (natural language) คืออะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้าง
ตอบ  เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่น รับรู้หรือจดจำเสียงมนุษย์ได้ เช่น ระบบที่เรียกว่า speech recognition ซึ่งสามารถแยกแยะเสียงสูงต่ำต่างๆ แล้วเอาไปวิเคราะห์พร้อมทั่งสั่งการได้เองอัตโนมัติเป็นการช่วยเหลือการทำงานของมนุษย์ิ เช่น ป้อน ข้อมูลด้วยเสียงแทนการพิมพ์ข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดเข้าไปตรงๆ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ของผู้ใช้ลงไปได้มาก เป็นต้นแหล่งที่มา :หนังสือเรียนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและ เว็บไซต์http://www.yala1.go.th/taladlammai/tec_com5.php#
      
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น